Смисленки

ФИЛОСОФСКИ КАМЪЧЕТА
един разговор с деца от детска градина в Швейцария, воден от Естер ФЕСЛЕР

ПИСМО ОТ ШОТЛАНДИЯ
въпросите на "нашите" деца до въображаемите шотландски деца


| за нас | анонси | смисленки | питанки | книжки | главна страница |
София 1113, ул."Н.Коперник", бл.153, ап.7; тел: (02) 71-83-50; e-mail: e.ivanova@eudoramail.com