издания на Сдружението

 • А. Карагеоргиева (съст.), Философия с деца. Антология., София, 1997
 • Д. Велева, Философия с деца. Работна тетрадка за деца то предучилищна възраст и 1 клас, София 1997
 • Сдружение за развитие на философя с деца. Информационен бюлетин, бр.1 и 2
 • А. Карагеоргиева, И. Апостолова, Г. Терзиев, Д. Велева, Е. Иванова-Варджийска, Зл. Милева, Философия за деца - тематичен блок в сп. „Предучилищна педагогика“, 1/1999

изданията на Сдружението можете да поръчате на адрес:

  Евелина Иванова-Варджийска,
  ул. „Николай Коперник“, бл. 153, ап. 7, София 1113,
  тел. (+3592) 718350
  приложете към поръчката квитанция за банков превод или пощенски запис

четете също и: филосфски новели и други текстове за деца

 • А. Шарп, „Болницата за кукли“ и ръководство за учителя към „Болницата за кукли“ в: А. Карагеоргиева (съст.), Философия с деца. Антология., София 1997
 • М. Липман, „Елфи“ философска новела за 1-2 клас, Варна, 1997
 • М. Липман, Ан Газард, „Да съберем мислите си“ - методическо ръководство към „Елфи“, Варна, 1997
 • М. Липман, „Пикси“ философска новела за 3-4 клас, Варна, 1991
 • М. Липман, Ан Шарп, „Смисълът на моя свят“ - методическо ръководство към „Пикси“, Варна, 1991
 • Л. Стефанов, Философско четиво за деца, С., 1995

статии

 • А. Стойчев, Философия за деца, сп. Философия за ученици, № 2/1991
 • Р. Йорданова, Интервю с М. Сасевил, сп. Философия за ученици, № 4/1991
 • Р. Йорданова, Размишления след един семинар, сп. Философия за ученици, № 2/1991
 • А. Шарп, Що е питащо общество?, сп. Философия, №2/1991
 • А. Карагеоргиева, Е. Иванова, М. Маринова, Д. Велева, Философия за деца, Философски вестник, №1/1994
 • Л. Желязкова, Резултати от едно педагогическо търсене, сп. Философия, №2/1995

| за нас | анонси | смисленки | питанки | книжки | главна страница |
София 1113, ул."Н.Коперник", бл.153, ап.7; тел: (02) 71-83-50; e-mail: e.ivanova@eudoramail.com