Make your own free website on Tripod.com

ФИЛОСОФСКИ КАМЪЧЕТА

Речник:

  • "Камък" (умал. „Камъчета“): речни К. - обли, плоски, удобни за хвърляне и правене на „жабки“; скални отломки - остри, ръбати, с характер, могат да послужат за „оръжие“; скъпоценни К. - пъстри, красиви, скъпи, някои хора обичат да се кичат с тях, защото смятат, че така ще станат по-красиви или по-щастливи; особени К. - подаръци от далечни страни, спомени от приключения; воденични К. ...; К. ми падна от сърцето; твърд като К. ...; самотни К. ...; силни К. ...; вълшебни К. ...; живи К....? философски К. ...?!
един разговор с деца от детска градина в Швейцария, воден от Естер ФЕСЛЕР
(Zoller-Morfґ, E.: „Philosophische Reise“, pro juventute, Zurich, 1998, S. 33-35)
- Съвсем твърдо.
- Също и много гладко.
- Плоско
- Някои изобщо не са тежки.
- О, този е много голям!
- А онзи там е съвсем студен!
учителка: Камъните винаги ли са студени?
- Не, на слънце са топли.
Едно момче държи два камъка над главата си: Хей, вижте, имам си нови уши!
учителка: Това сега ухо ли е или камък?
- Ухо, разбира се. Погледни го! - Знаеш ли, Бог би могъл да сътвори и хора с каменни уши.
- Аз пък имам тука един, който изглежда като сърце.
учителка: Това камък ли е? Въпреки, че има формата на сърце?
- По-скоро е нещо смесено, СЪРЦЕКАМЪК.
учителка: Кога изобщо нещо е камък?
- Когато е твърдо.
учителка - почуква по пода и пита: Това тука камък ли е?
- Не, аз мисля, че когато е твърдо и ... по-топло.
- И други неща могат да бъдат твърди, например дърво, нали така?!
- Ами пясъка? Той нали също е камък?
учителка: Да, и скалите, и планините също...
учителка: Камъкът може ли да лети или...?
- не
- да, ако го хвърлиш много високо.
- Обаче, ако падне върху слънцето, няма да се върне повече.
- Това не може да стане - противопоставя се друго дете.
- Ами, ами. Ако се качиш на едно дърво и хвърлиш камъка високо нагоре...
- Не става - повтаря „прагматикът“.
учителка: Не става? Защо?
- Много е далече.
Останалите са съгласяват, но „Фантазьорът“ не се отказва: Ако можеше да се качиш на върха на света и оттам да хвърлиш камъка...
| за нас | анонси | смисленки | питанки | книжки | главна страница |
София 1113, ул."Н.Коперник", бл.153, ап.7; тел: (02) 71-83-50; e-mail: e.ivanova@eudoramail.com